Altanorden

for Ejerlejlighedsforeningen Doktorvænget 15 HC, vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31. maj 2023.

Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31. maj 2023.