Til- og fraflytning

Det er vigtigt at administrator får besked om at køber flytter ind i lejeligheden eller om opkrævninger skal sendes til anden adresse.
Køber og sælger skal huske at aflæse el, vand og varme og give de respektive firmaer besked.

Find adresse og telefon til ejendomsadministrator nederst på websiden